W ramach programu " W służbie prawu" w dniach 21 i 22.03.2023 r. w Zakładzie Karnym w Rzeszowie zostały zorganizowane spotkania z uczniami VI i II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

Od lutego Służba Więzienna realizuje nowy program edukacji prawnej dla młodzieży. Jest to Ogólnopolski program pn. „W SŁUŻBIE PRAWU” dotyczący prewencji przestępstw wśród młodzieży. We wtorek 21 marca 2023 r. uczniowie z VI Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, a w dniu dzisiejszym z II Liceum Ogólnokształcącego  w Rzeszowie mieli okazję uczestniczyć w tym programie na terenie rzeszowskiej jednostki penitencjarnej. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie mjr Konrad Łożański, który opowiedział o funkcjonowaniu jednostki oraz udzielił odpowiedzi na liczne pytania ze strony młodzieży. W czasie wizyty słuchacze zapoznali się z działaniem polskiego systemu więziennictwa, wysłuchali czym jest prawo, ze szczególnym uwzględnieniem jakie konsekwencje niesie za sobą przestępstwo oraz przestępczość wśród młodzieży. Goście poznali także ścieżkę kariery zawodowej funkcjonariusza Służby Więziennej, korzyści z pełnienia służby w naszej formacji oraz procedury rekrutacyjne. Jednym z punktów spotkań była rozmowa z osadzonymi, którzy opowiedzieli historię swojego życia, odpowiadali na pytania dotyczące realiów panujących w więzieniu a na końcu przestrzegli młodych ludzi przed życiem przestępczym. Wizyty poszerzone były o możliwość obejrzenia dwóch wystaw dotyczących 105 rocznicy Polskiej Obrony Lwowa oraz Pomocy Żydom w czasie II Wojny Światowej. Ostatnim elementem spotkań było oprowadzenie uczniów po obiekcie Zakładu Karnego w Rzeszowie, podczas którego mieli możliwość zobaczenia jak wygląda cela mieszkalna, czy plac spacerowy. 
Takie wizyty mają uświadomić młodym, wchodzącym w dorosłość ludziom, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość.

W SŁUŻBIE PRAWU


Tekst: por. Agnieszka Filip-Napieralska
Foto: ppor. Tomasz Kwolek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej