W dniu 13.05.2024 r. skazani z Zakładu Karnego w Rzeszowie uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych na Politechnice Rzeszowskiej.

W ramach współpracy między Politechniką Rzeszowską a Zakładem Karnym w Rzeszowie, skazani w dniu 13.05.2024 r. mieli okazję uczestniczyć w wizycie kulturalno-edukacyjnej na terenie uczelni. Osadzeni mieli możliwość zapoznania się z różnymi dziedzinami nauki i technologii. Zwiedzili kampus uczelni, labolatoria oraz wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Dodatkowo w ramach dzisiejszych zajęć skazani chętnie dołączyli do zespołu studentów, pomagając w pracach porządkowych po zorganizowanym wcześniej wydarzeniu kulturalnym. Ich zaangażowanie zostało docenione przez społeczność akademicką, która odwdzięczyła się smacznym  poczęstunkiem.
Wizyta skazanych na rzeszowskiej uczelni była zatem nie tylko wydarzeniem edukacyjnym, ale także ważnym krokiem w procesie reintegracji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

tekst: por. Agnieszka Filip-Napieralska
foto: plut. Krzysztof Bury

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej