W dniu 05.06.2018 r. w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, odbyła się prelekcja dla grupy skazanych nt. Życie w okresie międzywojennym na terenie Podkarpacia. Spotkanie przeprowadziła koordynator projektu Pani dr Joanna Elżbieta Potaczek - historyk UR.

Prelekcja odbyła się w ramach współpracy pomiędzy Zakładem Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie, której celem jest realizacja projektu pn. „Wielokulturowa pamięć dni minionych". Projekt opiera się m. in. na organizowaniu w jednostkach penitencjarnych działalności naukowo-dydaktycznej polegającej na prowadzeniu zajęć edukacyjnych i kulturalno-oświatowych kształtujących postawy obywatelskie i patriotyczne u osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie województwa podkarpackiego.

Tekst i foto: kpt. Maciej Słysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej