W dniu wczorajszym(8 maja), Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie mjr Konrad Łożański przyjął ślubowanie od nowych funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy zasilą szeregi rzeszowskiej jednostki penitencjarnej.

Siedmiu nowych funkcjonariuszy zasiliło z dniem wczorajszym pion ochrony Zakładu Karnego w Rzeszowie. Młodzi funkcjonariusze po dopełnieniu wszystkich formalnych obowiązków mogli stanąć przed dyrektorem rzeszowskiej jednostki penitencjarnej i złożyć rotę ślubowania, która jest zobowiązaniem do rzetelnej, sumiennej oraz zgodnej z zachowaniem zasad etyki służby.
Dyrektor życzył funkcjonariuszom sukcesów, wytrwałości w zdobywaniu nowej wiedzy i doświadczeń zawodowych, a także zadowolenia i satysfakcji z pełnionej służby.
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej