4 września br. w murach pałacu Wodzickich – siedzibie Zespołu Szkół w Tyczynie odbyła się inauguracja roku szkolnego 2023/2024 z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie płk. Krzysztofa Kulczyckiego, Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie mjr. Konrada Łożańskiego oraz I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Stanisława Sekuły.

Oficjalną część w szkole poprzedziła msza św. w Kościele Parafialnym w Tyczynie. Następnie, w miejscu odbywania inauguracji roku szkolnego, przybyłych gości przywitała Pani Dorota Tarańska-Klęsk - Dyrektor Zespołu Szkół w Tyczynie.
Do społeczności szkolnej dołączyli pierwszoklasiści, którzy w Liceum Ogólnokształcącym w Tyczynie realizować będą dodatkowo, w ramach innowacji zajęcia z kształcenia policyjnego, warsztaty z elementów pracy psychologów w służbach mundurowych, a także będą mogli wziąć udział w realizacji programu „Klasa Penitencjarna”. 

Płk Krzysztof Kulczycki w swoim przemówieniu przywitał wszystkich uczniów, grono pedagogiczne, a także rodziców. Wspomniał o realizacji programu „Klasa penitencjarna”, który umożliwia uczniom realizowanie wielu dodatkowych zajęć z zakresu kryminologii i penitencjarystyki. Uczniowie klasy penitencjarnej podczas zajęć będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, co być może ułatwi im podjęcie decyzji o kierunku dalszego kształcenia oraz kariery zawodowej.
Uczestnicy poprzedniej edycji projektu „Klasa penitencjarna” odebrali z rąk płk. Krzysztofa Kulczyckiego oraz z rąk mjr. Konrada Łożańskiego zaświadczenia o ukończeniu kształcenia z penitencjarystyki w ramach realizowanego w szkole programu w ubiegłym roku szkolnym.

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzymy dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji, sukcesów, sił, wytrwałości, determinacji, a także poczucia bezpieczeństwa, spokoju, optymizmu i wiary w to, że nowy rok szkolny przyniesie pozytywne wydarzenia i emocje.


Źródło: Zespół Szkół w Tyczynie
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej