Godną podziwu i naśladowania postawą obywatelską wykazał się funkcjonariusz Zakładu Karnego w Rzeszowie.

Godną podziwu i naśladowania postawą obywatelską wykazał się funkcjonariusz Zakładu Karnego w Rzeszowie szer. Mateusz Stanisławczyk, który w dniu 17 marca br., w czasie wolnym od służby nie przeszedł obojętnie obok leżącego na ziemi nieprzytomnego mężczyzny.

Panująca w tym dniu niska temperatura powietrza jak i stan w jakim znajdował się leżący mężczyzna, stwarzały poważne zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Jednak dzięki błyskawicznej i profesjonalnej interwencji naszego funkcjonariusza udało się na czas przyjść z pomocą i uratować życie tego człowieka.

Komendant Komisariatu Policji w Sulejowie podinsp. mgr Roman Błażejewski w podziękowaniu skierowanym do Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie płk. Roberta Koguta podkreślił, że postawa szer. Mateusza Stanisławczyka stanowi niewątpliwy wzór do naśladowania i zasługuje na uznanie i wdzięczność nie tylko ze strony uratowanej osoby, ale również całego społeczeństwa.

Dyrektor rzeszowskiej jednostki penitencjarnej za przejawianie inicjatywy w służbie oraz prezentowanie wzorowej postawy funkcjonariusza Służby Więziennej wyróżnił naszego kolegę nagrodą.

Tekst i foto: kpt. Maciej Słysz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej