Przedstawiciele Zakładu Karnego w Rzeszowie uczestnikami Powiatowego Pikniku Patriotycznego z okazji 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Powstanie Warszawskie

Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00 – godzinie „W”.
Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (utworzonego w Lublinie i zależnego od woli Stalina) w roli gospodarza, jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej.
Powstanie, planowane na kilka dni, upadło 3 października po 63 dniach walki. Zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.

Obchody rocznicy wybuchu powstania warszawskiego

1 sierpnia 2022 r. na terenie Muzeum Ziemi Leżajskiej podczas uroczystości obchodów 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego obecni byli: poseł na Sejm RP- Pan Jerzy Paul, Starosta Leżajski- Pan Marek Śliż, Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej - Pan Jacek Kwieciński, Burmistrz Leżajska- Pan Ireneusz Stefański, przedstawiciele służb mundurowych z terenu województwa podkarpackiego, strzelcy, harcerze oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy powiatu leżajskiego. Podkarpacką Służbę Więzienną reprezentował z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie mjr Konrad Łożański. 
Równo o godzinie „W” zawyły syreny alarmowe, następnie wypuszczono balony w barwach narodowych a także nastapiło odpalenie rac. Po uczczeniu wydarzeń z sierpnia 1944 roku organizatorzy zadbali również o występy artystyczne.
W trakcie pikniku można było obejrzeć wystawę broni pn. „Broń i mundur” pod honorowym patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie ppłk. Krzysztofa Kulczyckiego.  
Organizatorami uroczystości byli: Starosta Leżajski - Pan Marek Śliż oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej - Pan Jacek Kwieciński. 

Dodatkowe atrakcje 

W trakcie trwania pikniku rozstawione były punkty promocyjne a także pokazy sprzętu z którymi na co dzień pracują służby mundurowe. Podkarpacka Służba Więzienna zaprezentowała część wyposażenia m.in. broń, samochód konwojowy, środki ochrony osobistej. Stanowisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród osób zgromadzonych podczas pikniku. Dla najbardziej zainteresowanych przedstawiona została również tematyka dotycząca kryteriów jakie trzeba spełnić aby wstąpić w szeregi służby a także przywileje wynikające z bycia funkcjonariuszem Służby Więziennej.

 

Opracował: st. sierż. Michał Basiak
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej