Ich praca to dbanie o bezpieczeństwo obywateli, praworządne wykonanie kary pozbawienia wolności i przywrócenie skazanych społeczeństwu. To zadanie trudne, odpowiedzialne, bywające niebezpiecznym.

Służba Więzienna obchodziła swoje święto. W dniu 12 lutego w Zakładzie Karnym w Rzeszowie funkcjonariusze otrzymali odznaczenia ministerialne i awanse na wyższe stopnie.

Podczas uroczystości Dyrektor Okręgowy SW w Rzeszowie płk Marek Grabek wręczył odznaczenia resortowe oraz akty nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 28 funkcjonariuszy: w korpusie oficerów 12, podoficerów12 i chorążych 2. Minister Sprawiedliwości przyznał również funkcjonariuszom 6 odznak „Za zasługi w pracy penitencjarnej” 3 srebrne i 3 brązowe.

Termin święta Służby Więziennej nawiązuje do daty podpisania pierwszego aktu prawnego regulującego organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W dniu 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych i władzę nad więzieniami w wolnej Polsce powierzył Ministerstwu Sprawiedliwości, tworząc tym samym podwaliny współczesnego, nowoczesnego więziennictwa.

Tekst i foto: kpt. Maciej Słysz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej