W związku z obchodami Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, w Zakładzie Karnym w Rzeszowie w dniu 9 września 2017 (sobota), przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla osadzonych z zakresu pierwszej pomocy.

Zakład Karny w Rzeszowie czynnie włączył się w obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy. Zajęcia dla osadzonych przeprowadził zawodowy ratownik medyczny p. Jacek Turkosz. Podczas zajęć omówił podstawowe zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy, sytuacje zagrożenia życia oraz zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Następnie zaproszony gość zademonstrował osadzonym resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem fantoma oraz automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Ważnym elementem zajęć były ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy przez osadzonych.
Światowy Dzień Pierwszej Pomocy ma na celu promocję zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa. W wielu krajach z tej okazji organizowane są specjalne akcje informacyjne i szkolenia. Nawet dzięki krótkiemu szkoleniu dorośli, młodzież, a czasem nawet dzieci są w stanie udzielić pierwszej pomocy w razie konieczności.

Tekst i foto: kpt. Maciej Słysz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej