Służba Więzienna każdego dnia podejmuje różne działania w kształtowaniu postaw osób pozbawionych wolności, mające na celu przywrócenie ich do społeczeństwa.

Zakład Karny w Rzeszowie w 2017 roku realizował kilkanaście programów resocjalizacyjnych nakierowanych na różne obszary dysfunkcji społecznych więźniów. 24 maja 2017 r. w siedzibie Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej nastąpiło podsumowanie projektu „Świat Sprawiedliwych - bohaterski przykład rodziny Ulmów” zawarte pomiędzy Muzeum a Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Rzeszowie. „Świat Sprawiedliwych – bohaterski przykład rodziny Ulmów” to autorski projekt o charakterze readaptacyjnym zrealizowany we wszystkich jednostkach penitencjarnych podkarpackiej Służby Więziennej. Program jest adresowany do osób pozbawionych wolności, konfrontujący własne postawy życiowe, system wartości i zachowania z postawami zwykłych ludzi znajdujących się w sytuacjach skrajnych i trudnych.
Prezentacja sylwetek Józefa i Wiktorii Ulmów oraz mieszkańców wsi Markowa, z narażeniem życia ratujących ludność żydowską w czasie Holokaustu, stała się skutecznym sposobem kształtowania postaw osób, które weszły w konflikt z prawem - zmiany ich sposobu myślenia i postrzegania świata.
Jednym z efektów kończących projekt jest film dokumentalny pt. Świat Sprawiedliwych obrazujący realizację programu w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. Autor filmu przez czas trwania programu towarzyszy dwóm skazanym - uczestnikom projektu.

Film dokumentalny Świat Sprawiedliwych zostanie wyemitowany w TVP 3 Rzeszów w dniu 02 stycznia 2018 r. o godzinie 20.55.

TVP RZESZÓW zapowiedź

Tekst i foto: kpt. Maciej Słysz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej