W dniu 29 czerwca w TVP Rzeszów a 30 czerwca br. w Polskim Radiu Rzeszów o Służbie Więziennej, funkcjonariuszach i pracy za murami mówiliśmy w regionalnych mediach.

29 czerwca do programu Popołudnie z TVP3 Rzeszów zostali zaproszeni ppłk Robert Kogut – Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie oraz mjr Jarosław Wójtowicz – Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie, którzy rozmawiali o roli Służby Więziennej i jej zadaniach w naszym społeczeństwie, pracy funkcjonariuszy SW i pracy za murami.
W programie mowa była o tym, że każdego dnia chronimy społeczeństwo przed sprawcami przestępstw przebywającymi w więzieniach a zapewnienie bezpieczeństwa to dla Służby Więziennej cel nadrzędny. Nic nie jest ważniejsze od ludzkiego zdrowia i życia. Zapewniamy porządek i ład w jednostkach penitencjarnych ale to również my zabezpieczamy prawidłowy tok postępowania karnego prowadzonego wobec osób tymczasowo aresztowanych.
Dbając o bezpieczeństwo funkcjonariusze Służby Więziennej nie zapominają, że miarą naszego człowieczeństwa jest to, jak traktujemy innych. Dlatego zapewniamy osobom przebywającym w więzieniach  humanitarne warunki bytowe, poszanowanie ich godności i przestrzeganie przysługujących im praw. Służba Więzienna dba również o to, by osoby pozostające pod naszym nadzorem miały zapewnioną odpowiednią opiekę medyczną i religijną – stosownie do deklarowanego wyznania.
Kolejnym i równie ważnym naszym działaniem jest resocjalizacja skazanych. Każdego dnia funkcjonariusze podejmują się jednego z najtrudniejszych zadań, jakie przed nimi postawiono – zmiany ludzkich osobowości. Nigdy nie zapominamy, że każda kara dobiega końca. Organizując zatrudnienie, zapewniając edukację, prowadząc specjalistyczną terapię  przygotowujemy skazanych do życia „po więzieniu”.  Życia bez przestępstwa.
Dzień później, o powyższych aspektach jako gość dnia w Radiu Rzeszów mówił ppłk Robert Kogut.

Okazją do tego aby mówić o nas jest nasze święto. Otóż w dniu 30 czerwca br. odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej, które miały miejsce na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Podczas uroczystości, z udziałem najwyższych władz państwowych m.in.  Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, ministrów, posłów i senatorów RP, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, szefów służb mundurowych w Polsce, szefów służb penitencjarnych Unii Europejskiej, Norwegii i Stanów Zjednoczonych, funkcjonariuszy Służby Więziennej i ich rodziny, przedstawicieli związku zawodowego i zaproszonych gości odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych i odznak resortowych, uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski oraz defilada funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Uhonorowanych przez Ministra Sprawiedliwości odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” zostało 35 osób, w tym 5 pośmiertnie. 264 funkcjonariuszy z całej Polski promowanych zostało na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej, 98 funkcjonariuszy zostało awansowanych na wyższe stopnie służbowe. Uroczystość na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego poprzedziła msza święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej odprawiona w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie przez Prymasa Polski Arcybiskupa Wojciecha Polaka.

W obchodach wzięli udział również funkcjonariusze z Podkarpacia. W ramach wyróżnienia trzy osoby otrzymały awanse na stopnie oficerskie a 1 została awansowana na wyższy stopień w korpusie podoficerów. Jedna osoba otrzymała srebrne odznaczenie resortowe – „za zasługi w pracy penitencjarnej”. Promocję ukończenia szkolenia oficerskiego otrzymało 17 osób. Dodatkowo, podkarpackie jednostki penitencjarne reprezentował Poczet Sztandarowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie a czterech funkcjonariuszy z Podkarpacie znalazło się w składzie Kompanii Honorowej Służby Więziennej.

Radio Rzeszów

Popołudnie z TVP3 Rzeszów

Aktualności TVP3 Rzeszów

Tekst i foto: kpt. Maciej Słysz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej