Zakład Karny w Rzeszowie organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego dla osadzonych pt. „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem – Rzeszów 2022”.

Głównym celem konkursu była aktywizacja kulturalna środowiska więziennego, rozwój intelektualny osadzonych, kształtowanie postaw prospołecznych oraz pomoc w utrzymaniu więzi ze społeczeństwem – sztuka, jako element resocjalizacji. Prace konkursowe nawiązywały do motywu Świąt Bożego Narodzenia. Konkurs skierowany był do wszystkich osób pozbawionych wolności przebywających aktualnie w jednostkach penitencjarnych na terenie naszego kraju. Do udziału przystąpiło 73 osadzonych.
Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej w jednej z następujących dziedzin:
- malarstwo,
- rysunek,
- rękodzieło artystyczne.

Jury wyłoniło trzech zwycięzców oraz przyznało dwa wyróżnienia. 

I miejsce zdobył osadzony z Zakładu Karnego w Barczewie.
II miejsce zdobył osadzony z Zakładu Karnego w Rzeszowie.
III miejsce zdobył osadzony z Aresztu Śledczego w Koszalinie.

Wyróżnienia otrzymali osadzeni z Zakładu Karnego w Rzeszowie i Oddziału Zewnętrznego
w Zamościu oraz osadzona z Aresztu Śledczego w Kielcach.
Zgodnie z postanowieniami regulaminu, większość prac zostanie przekazana celem wykorzystania na aukcjach charytatywnych a zebrane środki wspomogą osoby potrzebujące.


Opracowali:
ppor. Tomasz Kwolek
mł. chor. Michał Basiak
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej