W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rzeszowie przekazali maseczki ochronne.

W dniu 18 czerwca 2020 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie – ppłk Krzysztof Kulczycki, na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Nisko – Waldemara Ślusarczyka, przekazał drugą turę, w ilości 12 tysięcy maseczek ochronnych. W sumie mieszkańcom Niska Zakład Karny w Rzeszowie przekazał ok 20 tysięcy maseczek.
Współpraca pomiędzy Zakładem Karnym w Rzeszowie i Burmistrzem Gminy i Miasta Nisko została zainicjowana dzięki inicjatywie wiceministra Marcina Warchoła i jest elementem działań podejmowanych w jednostkach penitencjarnych w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. Nasze maseczki szyte są w ramach programu resocjalizacyjnego pod nazwą ART w KORONIE, który opracowany został przez funkcjonariuszy rzeszowskiej jednostki penitencjarnej. W zakładach karnych i aresztach śledczych w całej Polsce szyte są maseczki, produkowane przyłbice oraz odzież ochronna.
Tekst i foto: mjr Maciej Słysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej