W dniu 09 lipca, przedstawiciele rzeszowskiej jednostki uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym w Głogowie Młp.

W trakcie pikniku, na stanowisku służby miał miejsce pokaz wyposażenia SW a także podejmowane były działania na rzecz promocji SW i działania promocyjne. Nasze stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników pikniku. Osoby pytały o zasady przyjęcia  do służby oraz  o aktualne przywileje funkcjonariuszy SW. Promowany był nabór do służby oraz studia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Wręczane były uczelniane ulotki oraz gadżety służbowe.
Funkcjonariusze działu ochrony prezentowali samochód konwojowy, środki ochrony osobistej funkcjonariusza oraz broń.

Tekst: por. Agnieszka Filip – Napieralska
Foto: mjr Konrad Łożański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej