W dniu dzisiejszym, mjr Konrad Łożański- Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie i Pan Władysław Jasiczek- Prezes Zarządu firmy Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów”, podpisali umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych.

Służba Więzienna oferuje współpracę w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności, które mogą podjąć pracę odpłatną w ramach skierowania do pracy podczas odbywania kary pozbawienia wolności.
Jednym z podstawowych zadań Służby Więziennej jest prowadzenie oddziaływań penitencjarnych resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Program „Praca dla Więźniów”, zainicjowany przez Ministra Sprawiedliwości w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną, polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary poprzez ich aktywizację zawodową.

„WSK Rzeszów” to firma z pokaźnym zapleczem historycznym, ale i ogromnymi możliwościami. Jeśli współpraca będzie przebiegała bez zastrzeżeń oraz zostaną zrealizowane założenia, o których rozmawiali dzisiaj przedstawiciele obu instytucji, to można spodziewać się długofalowej współpracy i zatrudnienie większej grupy osadzonych, na co liczą obie strony.

 

Opracowanie: mł. chor. Michał Basiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej