Zakład Karny w Rzeszowie oferuje do wydzierżawienia halę produkcyjną.

Zakład Karny w Rzeszowie, ul. Załęska 76, 35-322 Rzeszów  oferuje do wydzierżawienia halę produkcyjną o powierzchni 8 000,00 m2  oraz halę magazynową o powierzchni 5 200,00 m2 z obowiązkiem zatrudnienia osadzonych.


1.Przedmiot ogłoszenia

Dzierżawa kompleksu nowoczesnych, nowowybudowanych (2019 r.) hal produkcyjno – magazynowych z obowiązkiem zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Hala produkcyjna:
- lokalizacja: Rzeszów, ul. Załęska 76, 35-322 Rzeszów, obr. 220 dz. nr 270/13, teren zamknięty Zakładu Karnego w Rzeszowie,
- rok budowy 2019,
- powierzchnia zabudowy: 8 193 m2 ,
- powierzchnia netto: 7 984 m2,
- powierzchnia użytkowa: 7 828 m2,
- wysokość obiektu: 7,80 m (jedna kondygnacja),
- kubatura obiektu: 60 664 m3

Hala produkcyjna posiada pomieszczenia z przeznaczeniem do działalności produkcyjnej wraz z szatnią, umywalnią, zapleczem sanitarnym i jadalnią. Ponadto wydzielono mały zespół biur oraz pomieszczenia techniczne.

Dojazd do hali produkcyjnej odbywa się indywidualną śluzą wjazdową, stanowiącą wjazd na teren zamknięty jednostki, będącą jednocześnie połączeniem komunikacyjnym z halą magazynową.

Hala magazynowa (hala wysokiego składowania)
- lokalizacja Rzeszów, obr. 220 dz. nr 267/7 – poza terenem zamkniętym Zakładu Karnego w Rzeszowie, od strony ul. Hr. Wandy Tarnowskiej, w odległości ok. 200 m od hali produkcyjnej,
- rok budowy 2019,
- powierzchnia zabudowy: 5 366 m2 ,
- powierzchnia użytkowa: 5 195 m2,
- wysokość obiektu: 12,50 m – część magazynowa,
- powierzchnia użytkowa części biurowo-socjalnej 220 m2
- kubatura obiektu: 64 507m3

Hala magazynowa wchodzi w skład kompleksu hal produkcyjno-magazynowych. Oprócz głównego pomieszczenia hali magazynowej obiekt posiada pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym, ponadto szatnię i węzeł sanitarny. Hala magazynowa posiada 5 stanowisk odbioru towaru, przystosowanych do naczep TIR, z dojazdem od strony pętli autobusowej przy ul. Załęskiej.

Kompleks Zakładu Karnego w Rzeszowie lokalizujący halę produkcyjna i halę magazynową znajduje się w bezpośredniej bliskości  autostrady A4 i drogi ekspresowej S19 (węzeł Rzeszów Wschód), ponadto w odległości kilkunastu kilometrów od lotniska Rzeszów – Jasionka.

2. Wymagania dotyczące sposobu wykorzystania przedmiotu dzierżawy:

Warunkiem nawiązania współpracy z przyszłym kontrahentem jest zatrudnienie osadzonych przebywających w tutejszej jednostce penitencjarnej do 600 osób.
Przy nawiązaniu współpracy z przyszłym kontrahentem pożądany jest jak najdłuższy okres dzierżawy przedmiotowych hal.

3. Dodatkowe informacje:

Przedsiębiorca, zatrudniający osoby pobawione wolności ma możliwość otrzymania ryczałtu w wysokości 35 % wartości wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2151).

Przedsiębiorca przy spełnieniu określonych warunków może również ubiegać się o dotację lub pożyczkę powyższe reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1069)

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt pod nr tel. 17 85 80 700,  17 85 80 710 lub drogą elektroniczną na adres: zk_rzeszow@sw.gov.pl

Podmioty zainteresowane proszone są o złożenie pisemnej oferty współpracy w siedzibie Zakładu Karnego w Rzeszowie – ul. Załęska 76; 35-322 Rzeszów, lub drogą elektroniczną na adres: zk_rzeszow@sw.gov.pl w terminie do dnia 30 września 2019 r.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej