Gościem Polskiego Radia Rzeszów był dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie płk Robert Kogut, który opowiadał o planowanym nowym pawilonie mieszkalnym, Modernizacji Służby Więziennej oraz Programie Praca dla Więźniów.

W zainteresowaniu pani Małgorzaty Iwanickiej, dziennikarki Radia Rzeszów były przede wszystkim informacje dotyczące nowej inwestycji jakim będzie nowy pawilon mieszkalny. Dyrektor wyjaśnił, iż faktycznie, w ramach Programu Modernizacji Służby Więziennej, który obowiązuje na lata 2017-2020, udało się nam uzyskać środki finansowe na budowę nowego pawilonu: „Będzie to obiekt prawdopodobnie trzy, czterokondygnacyjny, w którym znajdzie się zakwaterowanie dla grupy około 250 do 300 osób. 4 czerwca podpisałem umowę z generalnym wykonawcą na realizację nowego pawilonu w formie właśnie „zaprojektuj i wybuduj”. Wiąże się to z tym, że wykonawca będzie realizował zarówno i projekt związany z budową tego pawilonu i później również będzie wykonawcą tego projektu czyli przystąpili do jego budowy. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2021.”
Podczas rozmowy Dyrektor mówił o rzeszowskiej jednostce, pracy jako środka oddziaływań penitencjarnych wobec osób pozbawionych wolności, jak również został zapytany o Program Pracy dla Więźniów, a w szczególności przedsięwzięcia dotyczące uruchomienia nowej hali produkcyjnej: „Jak wiemy, praca jest jednym z najlepszych środków resocjalizacji (…),ponieważ poprzez pracę mają oni zagospodarowany czas wolny. Praca również wpływa na to, że rozwijają się, uczą się czy to konkretnego nowego zawodu, zdobywają nowe umiejętności ale również poprzez pracę mogą umacniać swoje więzi z rodziną, bo zarabiając pieniądze mogą te pieniądze przeznaczać dla swoich najbliższych czy spłacać zobowiązania alimentacyjne, które niejednokrotnie też na nich ciążą”. W kwestii hali: „kończymy prace związane z uruchomieniem hali produkcyjnej, której powierzchnia wynosi około 8000 m2. Do tego należy doliczyć drugą halę magazynową o powierzchni około 5000 m2. Docelowo, jeżeli wszystkie plany uda nam się zrealizować, zatrudnienie tam będzie mogło znaleźć do 600 osadzonych”.
Podsumowaniem rozmowy był temat prowadzonej od kilku lat modernizacji rzeszowskiego więzienia: „W ramach modernizacji jednostki, jej termomodernizacji wybudowaliśmy łąkę solarną, która obejmuje prawie 400 kolektorów. Dzięki energii słonecznej produkujemy ciepłą wodę dla osadzonych, czyli dbamy o ochronę środowiska ale jednocześnie obniżamy koszty - mamy mniejsze opłaty za rachunki.
Kolejnym pomysłem, który jest unikatowym w skali kraju, gdyż prawdopodobnie jeszcze nigdzie nie funkcjonuje, jest kwestia odzyskiwania tak zwanej „szarej wody”. Posiadamy już część gotowych instalacji w budynkach mieszkalnych, które wcześniej remontowaliśmy. Przed nami jeszcze budowa specjalnych zbiorników retencyjnych, które będą gromadziły wodę z deszczówki i tam gdzie nie ma potrzeby użytkowania wody do celów spożywczych, będziemy właśnie mogli korzystać z szarej wody
”.


Wywiad na stronie Polskiego Radia Rzeszów - TUTAJ

Opracował: kpt. Maciej Słysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej