PPHU Specjał s. z o. o. oddział w Rzeszowie potencjalnym kontrahentem zainteresowanym odpłatnym zatrudnieniem skazanych z rzeszowskiej jednostki penitencjarnej.

W dniu 28 czerwca br. w siedzibie spółki Specjał miało miejsce robocze spotkanie z przedstawicielami spółki Specjał jako potencjalnym kontrahentem, który zainteresowany jest odpłatnym zatrudnieniem skazanych. Spółkę Specjał reprezentowali Halina Pączek – Dyrektor ds. Personalnych i Rehabilitacji oraz Mikołaj Tokarz – Kierownik ds. Prawnych, natomiast Zakład Karny w Rzeszowie ppłk Robert Kogut – Dyrektor jednostki oraz ppor. Janusz Gruba – st. inspektor ds. zatrudnienia osadzonych. Podczas spotkania, zgodnie z założeniami programu „Praca dla więźniów”, omówione zostały zasady współpracy w zakresie zatrudnienia skazanych oraz przedstawione korzyści jakie z tego tytułu może osiągnąć podmiot zatrudniający skazanych.

W obecnym czasie, w różnych formach zatrudnienia w Zakładzie Karnym w Rzeszowie powszechność zatrudnienia skazanych wynosi ok. 52 %.

Tekst i foto: kpt. Maciej Słysz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej