Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie przekaże w najbliższych dniach do jednostek podległych środki ochrony osobistej, sprzęt ćwiczebny a także nowe jednostki uzbrojenia o łącznej wartości ponad 484 tys. złotych. Dzisiaj, w Zakładzie Karnym w Rzeszowie z nowym wyposażeniem mogli zapoznać się przedstawiciele mediów.

Pierwszy raz od 1989
Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”. To pierwsze w historii systemowe podejście do problemu unowocześnienia trzeciej co do wielkości uzbrojonej formacji w kraju. Służba Więzienna jako jedyna formacja mundurowa w kraju od czasów zmiany ustroju politycznego w 1989 r. nie została objęta programem modernizacyjnym, mimo podejmowania przez resort sprawiedliwości kolejnych inicjatyw w tym zakresie w ostatnich latach. Ogólna kwota przeznaczona na modernizację w dwunastu obszarach funkcjonowania Służby ma wynieść ponad 2 mld złotych. Unowocześnienie ma dotknąć m.in. sprzętu uzbrojenia (ostatnie „kałasznikowy” wycofano z użytkowania w 2012 roku), systemów informatycznych i łączności, urządzeń zabezpieczenia techniczno-ochronnego, taboru samochodowego. Przewidziano także wzmocnienie systemu motywacyjnego dla funkcjonariuszy i pracowników, termomodernizację obiektów budowlanych czy zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego jednostek penitencjarnych.

Nowe podejście do modernizacji
Zapewnienie ustawowego finansowania zadań modernizacyjnych sprawia, że do dyspozycji kierownictwa jednostek pozostaje więcej bieżących środków finansowych. Daje to możliwość dodatkowego doposażenia funkcjonariuszy lub zakupu wyposażenia dla jednostek poza ustawą modernizacyjną. W roku 2017 - pierwszym roku funkcjonowania ustawy, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie przeznaczył łącznie 526 tys. zł na inwestycje związane z zabezpieczeniem jednostek penitencjarnych, 370 tys. na modernizację już istniejących systemów i ponad 170 tys. zł. na zakup sprzętu uzbrojenia i środków ochrony osobistej. W roku bieżącym już przeznaczono ponad 480 tys. na zakupy sprzętu i przeznaczono blisko 327 tys. zł na inwestycje związane z zabezpieczeniem jednostek. To skala niespotykana dotychczas w Służbie.

Nie tylko strzelby
Wśród sprzętu znajdziemy m.in. kamizelki kulo- i nożoodporne, zestawy ochraniaczy przeciwuderzeniowych, strzelby gładkolufowe do strzelania amunicją gumową, wyrzutniki pocisków gazowych i obezwładniających, kamery inspekcyjne. Środki przeznaczono również na biometryczne systemy identyfikacji, systemy ochrony obwodowej - w tym np. systemy barier podczerwieni pasywnej, urządzenia do prześwietlania bagażu takie, jak te funkcjonujące na lotniskach, cyfrowe systemy monitoringu wysokiej rozdzielczości i telewizji IP, zaawansowane systemy cyberbezpieczeństwa.

Szkolenia dla bezpieczeństwa
Równolegle z zakupami nowego sprzętu funkcjonariusze z podkarpackich jednostek zostają objęci szkoleniami doskonalącymi ich umiejętności. Przykładem mogą być szkolenia dla grup konwojowych. Wchodzący w ich skład funkcjonariusze muszą umieć reagować na zagrożenie poza jednostką penitencjarną – często na ulicy lub szpitalnym korytarzu, w obecności osób postronnych. Tutaj nie ma miejsca na błędy. Dlatego szkolenia takie są prowadzone regularnie co miesiąc. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej na potrzeby takich szkoleń wyposaża funkcjonariuszy w tzw. broń FX – pistolety i strzelby nie różniące się wagą, rozmiarem, obsługą od prawdziwej broni jednak strzelającą amunicją barwiącą. Pozwala to przećwiczyć każdy scenariusz użycia broni palnej – bez narażania uczestników szkolenia na niebezpieczeństwo.

Inwestycje w bezpieczeństwo - w każdym jego wymiarze: osobowym, infrastrukturalnym, cybernetycznym – nigdy nie są inwestycjami niepotrzebnymi. Trzeba pamiętać, że na Służbie Więziennej spoczywa odpowiedzialność nie tylko za zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom i osobom pozbawionym wolności. Przede wszystkim musi ona zapewnić spokój i bezpieczeństwo zwykłym ludziom przebywającym poza murami więzień. Współcześni przestępcy zwłaszcza ci ze zorganizowanych grup - to często osoby, które w swej nielegalnej działalności wykorzystywali najnowsze technologie i nie wahali się przed użyciem przemocy czy broni. Praca z takimi ludźmi, dodajmy praca „24 godziny na dobę”, nie jest prosta. Wymaga stosowania zabezpieczeń adekwatnych do zagrożenia. Bezpieczeństwo zawsze stanowi priorytet.

Tekst: Jarosław Wójtowicz
Foto: Maciej Słysz

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej