Od września br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rzeszowie rozpoczęli kolejny cykl spotkań z uczniami szkół ponadpodstawowych zaplanowanych w roku szkolnym 2023/2024 realizując program związany z edukacją prawną wśród młodzieży.

W dniach 19-go oraz 20-go września za murami rzeszowskiej jednostki odbyły się zajęcia edukacyjne, w których mieli okazję wziąć udział uczniowie Technikum TEB Edukacji w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie.

Pierwszą cześć spotkania uczniowie zaczęli od wysłuchania historii osób odbywającej karę pozbawiania wolności w rzeszowskim więzieniu za różnego rodzaju przestępstwa, których się dopuścili. Osadzeni opowiadali o skutkach przebywania w więzieniu, o relacjach jakie utrzymują zza więziennych krat z rodzinami i najbliższymi im osobami podczas odbywania kary. Następnie, wszyscy uczniowie wraz z opiekunami, w asyście funkcjonariuszy, udali się w stronę pawilonów mieszkalnych, aby ujrzeć realia życia więziennego. Mieli okazję zobaczyć place spacerowe wyznaczone dla osadzonych, cele mieszkalne, a także porozmawiać o codziennej pracy penitencjarnej z kadrą oddziału który odwiedzili.

Była to pierwsza okazja młodych ludzi do zapoznania się z zasadami jakie obowiązują podczas przebywania w izolacji penitencjarnej. Zajęcia na terenie jednostki penitencjarnej ukazują realia życia więziennego nie tylko z perspektywy osób pozbawionych wolności, ale także funkcjonariuszy. 
Spotkania z uczniami mają wymiar edukacyjny, poznawczy, ale przede wszystkim prewencyjny. Uświadamiają im, że łamanie prawa może przekreślić plany na przyszłość, a więzienie jest dla każdego trudnym doświadczeniem i zupełnie inną rzeczywistością.
 

 

Opracował: mł.chor. Michał Basiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej