Narodowy Dzień Zwycięstwa, obchodzony 8 maja, upamiętnia zakończenie II wojny światowej w Europie.

8 maja 1945 roku, podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy, co formalnie oznaczało zakończenie walk na kontynencie europejskim. Narodowy Dzień Zwycięstwa obchodzony 8 maja to symboliczne święto, które przypomina o zwycięstwie nad nazizmem i okrucieństwem wojny. Dzień ten jest okazją do refleksji nad ogromem poświęceń, jakie ponieśli ludzie na całym świecie, walcząc o wolność i godność. To także czas, aby uczcić pamięć tych, którzy oddali życie w imię pokoju i sprawiedliwości. 
W tym roku podczas uroczystości 79 rocznicy zakończenia II wojny światowej, która odbyła się przy pomniku gen. Władysława Sikorskiego w Parku Jedności Polonii z Macierzą w Rzeszowie, Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie ppłk Konrad Łożański oraz por. Katarzyna Mokrzycka.

Narodowy Dzień Zwycięstwa nie tylko przypomina nam o przeszłości, lecz także inspiruje do działania na rzecz pokoju, tolerancji i współpracy międzynarodowej.

 

Tekst: por. Agnieszka Filip-Napieralska

foto: mjr Maciej Słysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej