Dziś, 1 marca br., obchodzony jest w całej Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, bohaterów antykomunistycznego podziemia. Dzień ten został ustanowiony przez Sejm w 2011 roku, aby zachować pamięć o partyzantach, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni i kontynuowali walkę z sowieckim okupantem.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Farnym, którą koncelebrował biskup rzeszowski Jan Wątroba. Następnie uczestnicy udali się pod Pomnik Pamięci Żołnierzy Wyklętych – przed popiersia płk. Łukasza Cieplińskiego i jego sześciu współtowarzyszy: Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawalca, Józefa Batorego, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela oraz Józefa Rzepki, gdzie odbyła się główna część dzisiejszej uroczystości.
Po podniesieniu Flagi Państwowej na maszt, odegraniu i odśpiewaniu Hymnu Państwowego nastąpiły przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości. Następnie odczytany został apel pamięci i oddana została salwa honorowa.
Kolejnym akcentem uroczystości było złożenie wieńców przed pomnikiem zamordowanych, delegacji władz samorządowych, władz parlamentarnych, wojewody podkarpackiego, marszałka województwa podkarpackiego oraz przedstawicieli służb mundurowych Podkarpacia. Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie ppłk Stanisław Kotula oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie ppłk Konrad Łożański.
Elementem kończącym dzisiejszą uroczystość  było odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Tekst i foto: mł. chor. Michał Basiak 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej