Wzorem ubiegłych lat Zakład Karny w Rzeszowie włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które organizowało Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu został uchwalony w dniu 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem było uczczenie pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia, czyli rocznicę wyzwolenia obozu KL Auschwitz-Birkenau w 1945.

Objazd studyjny

W Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zostały  zorganizowane edukacyjno-historyczne zajęcia  dla osadzonych z   rzeszowskiej   jednostki penitencjarnej. Podczas  objazdu  uczestnicy  dowiedzieli się o historii relacji polsko-żydowskich w Markowej i okolicy, o czasach okupacji niemieckiej w tym rejonie, a także, zgodnie z tematem głównym Muzeum  Polaków  Ratujących  Żydów  w  Markowej,  o  polskiej  ludności,  która  niosła   pomoc przedstawicielom żydowskiej społeczności.

Zwiedzanie ekspozycji stałej

Kolejnym punktem zajęć było oprowadzenie po stałej muzealnej ekspozycji. Wystawa stała w Muzeum Polaków Ratujących Żydów prezentuje historię Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu podczas II wojny światowej. Na ekspozycji poruszono takie zagadnienia jak: Polacy i Żydzi przed 1939 rokiem na terenie Podkarpacia, mieszkańcy Podkarpacia w okresie okupacji niemieckiej, Polacy ratujący Żydów,  kryjówki i schronienia, Polacy zamordowani za pomoc Żydom, a także Rodzina Ulmów oraz czasy powojenne. Treści zobrazowane są poprzez materiały archiwalne, jak druki, fotografie, notacje, filmy dokumentalne.  Centralnym  miejscem  sali  wystawienniczej  jest  symbolicznie  przedstawiony  dom rodziny Ulmów, których tragiczna historia dała asumpt do utworzenia Muzeum. “Markowa.Szlak pamięci o Zagładzie” jest autorskim projektem realizowanym przez pracowników Muzeum Polaków Ratujących Żydów.

Tekst i foto: mjr Maciej Słysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej