Przedstawiciele międzynarodowej grupy sędziów i prokuratorów w dniu 14 września br. odbyli wizytę studyjną w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

Podczas wizyty studyjnej goście uczestniczyli na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie w posiedzeniu Sądu Penitencjarnego w referacie SSO Tomasza Muchy.
Ponadto zapoznali się ze specyfiką Zakładu Karnego w Rzeszowie, przeznaczeniem jednostki oraz  struktury. Zaznajomili się z pracą penitencjarną oraz rodzajem prowadzonych oddziaływań terapeutycznych.
Funkcjonariusze zaprezentowali zabezpieczenia techniczno-ochronne stosowane w rzeszowskiej jednostce penitencjarnej na przykładzie oddziału dla skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu oraz oddziału dla tymczasowo aresztowanych i oddziału typu półotwartego.
Wizytę podsumowało spotkanie z kadrą kierowniczą Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie oraz Zakładu Karnego w Rzeszowie. Wymieniono uwagi na temat różnic w funkcjonowaniu Służby Więziennej i Sądownictwa.
Wizyta studyjna w zakładzie karnym jest częścią pobytu międzynarodowej grupy sędziów i prokuratorów w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, którego organizatorem jest pani Alicja Kuroń Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie - opiekun z ramienia Krajowej Szkoły Sądownictwa w Krakowie.

Tekst i foto: kpt. Maciej Słysz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej