W związku z obchodzonym po raz kolejny w Polsce Międzynarodowym Dniem Mediacji oraz  Tygodniem Mediacji (14-19 października) w Zakładzie Karnym w Rzeszowie w dniu 17 października zorganizowana została Debata Oksfordzka.

O debacie oksfordzkiej
W debacie oksfordzkiej tezę z jednej strony omawiali osadzeni. Ustosunkowywali się do tezy, przedstawiali argumenty przemawiające za tym, że osobom które przebywały w zakładzie karnym nie jest łatwo wrócić do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Z drugiej strony zasiedli uczniowie Zespołu Szkół w Tyczynie – przedstawiciele klasy penitencjarnej – którzy stanowili w swoich przekonaniach argumenty po swojej stronie.
Debacie przewodniczyła pani marszałek w osobie pani dr Sylwii Pelc – mediatora, Dyrektora Ośrodka Mediacyjnego w Rzeszowie. Słowo wstępne, wykład o debacie i jej roli wygłosił pan prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, sędzia Trybunału Stanu, członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości, a także kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki, Kryminologii i Nauk Penitencjarnych KPSW w Bydgoszczy.
Prowadzenie debaty metodą oksfordzką rozwija w jej uczestnikach kulturę dyskusji, konieczność dostosowania się do reguł a ograniczony czas na wypowiedź, zmusza mówców do dobrego przygotowania i konkretnych wypowiedzi.
Celem debaty oksfordzkiej przeprowadzonej w ZK Rzeszów było uwydatnienie roli pokojowych możliwości rozwiązywania konfliktów oraz stworzenie możliwości rozwijania umiejętności, którymi cechuje się mówca.
Obserwatorami debaty byli uczniowie klasy penitencjarnej ZS w Tyczynie wraz ze swoimi nauczycielami oraz skazani odbywający karę pozbawienia wolności w rzeszowskiej jednostce penitencjarnej.

O święcie mediacji
Międzynarodowy Dzień Mediacji to ogólnoświatowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów. Święto zainicjowała amerykańska organizacja Association for Conflict Resolution (ACR) w 2005 roku, ustanawiając je na 20 października.
Celami przyświecającymi idei stworzenia święta mediacji to przede wszystkim promowanie wiedzy związanej z mediacją i innymi pokojowymi  metodami rozwiązywania konfliktów; promowanie idei mediacji jako skutecznego narzędzia rozwiązywania sporów  w szkołach, rodzinach, zakładach pracy, instytucjach władzy; przedstawienie korzyści płynących ze skorzystania z pokojowych metod rozwiązywania konfliktów oraz doprowadzenie do ogólnoświatowej współpracy organizacji zainteresowanych obchodami święta.
W Polsce pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji zorganizowano w 2008 roku.

Klasa penitencjarna
W drugiej część zajęć wynikających z działalności projektu klasa penitencjarna, uczniowie wysłuchali wykładu mjr Jarosława Wójtowicza – specjalisty OISW w Rzeszowie nt. Podkarpackiej Służby Więziennej – typy zakładów karnych na przykładzie jednostek podlegających OISW oraz obejrzeli film Podkarpacka SW. Następnie zapoznali się ze strukturą i przeznaczeniem ZK Rzeszów. Nasi funkcjonariusze stworzyli również możliwość wizytacji oddziału dla kobiet.
Inauguracja projektu „Klasa Penitencjarna” miała miejsce w maju br. W sierpniu zostało podpisane porozumienie w sprawie praktycznej realizacji programu. Uczniowie klasy penitencjarnej podczas zajęć mogą rozwijać swoje zainteresowania, które będą mogły ułatwić podjęcie decyzji o kierunku dalszego kształcenia i wyborze zawodu.
Celem realizacji zajęć będzie podnoszenie świadomości prawnej oraz świadomości w zakresie bezpieczeństwa młodzieży, rozszerzanie wiedzy z edukacji prawnej oraz pogłębiania zainteresowań wśród młodzieży z zakresu kryminologii i penitencjarystyki, kształtowanie postaw sprzyjających bezpiecznym zachowaniom w życiu społecznym oraz budowanie zaufania i współpracy pomiędzy młodzieżą a organami państwa - formacjami i służbami zajmującymi się egzekwowaniem prawa i zapewnieniem bezpieczeństwa. Zajęcia zaplanowane są w roku szkolnym 2019/2020 i realizowane będą zarówno w formie wykładów jak również wizyt studyjnych w rzeszowskiej jednostce penitencjarnej.

Tekst i foto: kpt. Maciej Słysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej