15 lipca 2020 roku w budynku Urzędu Gminy Miasta w Łańcucie odbyło się przekazanie partii maseczek ochronnych wyprodukowanych w Zakładzie Karnym w Rzeszowie w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.

Nawiązana współpraca pomiędzy Zakładem Karnym w Rzeszowie, a Burmistrzem Gminy Miasta Łańcut jest elementem działań podejmowanych w jednostkach penitencjarnych w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.
W zakładach karnych i aresztach śledczych w całej Polsce szyte są maseczki, produkowane przyłbice oraz odzież ochronna.
W Zakładzie Karnym w Rzeszowie zostało uszytych 5000 maseczek ochronnych na potrzeby Gminy Miasta Łańcuta, które to zostaną przeznaczone dla Mieszkańców – seniorów 60+. Maseczki zostały uszyte w ramach programu resocjalizacji realizowanego poprzez aktywizację zawodową i promocję zatrudnienia w ramach programu resocjalizacyjnego pod nazwą ART w KORONIE, który opracowali funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rzeszowie. Aktywizacja skazanych poprzez zaangażowanie ich w działalność prospołeczną jest istotą procesu resocjalizacji i zadośćuczynieniem społeczeństwu za popełnione przestępstwa. W wymiarze indywidualnym pozwala na zdobywanie nowych umiejętności, uczy odpowiedzialności, systematyczności, obowiązkowości, a także kształtuje empatię.
W przekazaniu wzięli udział: Burmistrz Miasta Gminy Łańcut Rafał Kumek oraz Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie ppłk Norbert Gaweł.

Tekst: kpt. Stefan Sołtys
Zdjęcia: sierż. Michał Basiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej