Blisko 200 studentów V roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego już w styczniu zrealizowało zajęcia w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

Wizyty studyjne odbyły się w ramach ćwiczeń z przedmiotu “postępowanie wykonawcze” i miały za zadanie pogłębienia wiedzy w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności.  Studenci mieli możliwość zapoznania się z organizacją pracy Służby Więziennej, specyfiką funkcjonowania zakładu karnego typu zamkniętego oraz metodami stosowanymi w resocjalizacji osadzonych. W trakcie wizyty spotkali się z funkcjonariuszami pełniącymi swoje obowiązki na różnych odcinkach służby i mieli możliwość “od kuchni” zobaczyć na czym polega praca w zakładzie karnym.

Zakład Karny w Rzeszowie od wielu lat prowadzi ścisłą współpracę ze szkołami i ośrodkami akademickimi. W roku 2018 w ramach tej współpracy rzeszowską jednostkę odwiedziło ponad 1600 uczniów i studentów. Zrealizowano blisko 50 spotkań i zajęć. Największa część tej współpracy przypada na szkoły ponadgimnazjalne i uczelnie wyższe. Tematyka i przebieg zajęć jest zawsze uzależniona od potrzeb, jakie są zgłaszane przez kadrę pedagogiczno - dydaktyczną. Mogą to być - tak jak w przypadku studentów prawa - zajęcia specjalistyczne, przybliżające wybrane aspekty postępowania wykonawczego, lub jak w przypadku studentów kierunków pedagogicznych czy psychologicznych, zagadnienia związane z działaniami resocjalizacyjnymi lub terapeutycznymi prowadzonymi w zakładzie.
Dla młodzieży szkół ponadpodstawowych funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rzeszowie przygotowali specjalną ofertę zajęć profilaktycznych z zakresu umiejętności podejmowania wyborów – czasem nawet błahych a mających wpływ na dalsze życie, przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. W ich ramach wkraczający w dorosłość młodzi ludzie mogą nie tylko wysłuchać wykładów specjalistów z działu terapeutycznego dla osób uzależnionych czy obejrzeć film zrealizowany w zakładzie. Mogą również porozmawiać z osobami, które przez alkohol lub narkotyki weszły w konflikt z prawem i znalazły się za więziennym murem.

Tekst: mjr Jarosław Wójtowicz
Foto: kpt. Maciej Słysz, kpt. Szymon Adamski

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej