Rozpoczyna się nowy rok szkolny, wraz z którym w Zespole Szkół w Tyczynie będzie kontynuowany, skierowany dla uczniów projekt pn. Klasa Penitencjarna. Partnerem szkoły w realizacji programu jest Zakład Karny w Rzeszowie.

Uczniowie klasy penitencjarnej podczas zajęć będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, które będą mogły ułatwić podjęcie decyzji o kierunku dalszego kształcenia i wyborze zawodu. Celem realizacji zajęć będzie podnoszenie świadomości prawnej oraz świadomości w zakresie bezpieczeństwa młodzieży, rozszerzanie wiedzy z edukacji prawnej oraz pogłębiania zainteresowań wśród młodzieży z zakresu kryminologii i penitencjarystyki, kształtowanie postaw sprzyjających bezpiecznym zrachowaniom z życiu społecznym oraz budowanie zaufania i współpracy pomiędzy młodzieżą a organami państwa - formacjami i służbami zajmującymi się egzekwowaniem prawa i zapewnieniem bezpieczeństwa oraz przedstawienie możliwości kontynuowania nauki w SWWS. Zaplanowane zajęcia realizowane będą zarówno w formie wykładów jak również wizyt studyjnych w rzeszowskiej jednostce penitencjarnej.
Podczas inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół w Tyczynie udział wziął Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie kpt. Wojciech Łątka, który przedstawił uczniom założenia programu.

Tekst i foto: mjr Maciej Słysz

Rozpoczęcie roku szkolnego. Przemawia Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie kpt. Wojciech Łątka, obok stoi Dyrektor Szkoły. Rozmiar: 1.4 MB
Rozpoczęcie roku szkolnego. Trwa ślubowanie pierwszoklasistów. Obok stoi funkcjonariusz Policji i Służby Więziennej. w tle społeczność Zespołu Szkół w Tyczynie. Rozmiar: 1.3 MB
Rozpoczęcie roku szkolnego. Przemawia Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie kpt. Wojciech Łątka, obok stoi Dyrektor Szkoły. w tle społeczność Zespołu Szkół w Tyczynie. Rozmiar: 1.3 MB
społeczność Zespołu Szkół w Tyczynie wraz z zaproszonymi gośćmi podczas inauguracji roku szkolnego. Rozmiar: 1.4 MB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej