W dniu 28.02.2020 r. w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, odbyły się kolejne zajęcia w ramach funkcjonowania klasy penitencjarnej.

W pierwszej części zajęć został przeprowadzony wykład nt. misji i struktury SW, oraz system naboru do Służby Więziennej i możliwości wstąpienia do naszej formacji. Dużym zaciekawieniem wśród uczniów cieszyły się informacje na temat możliwości realizowania kariery zawodowej poprzez rozpoczęcie służby kandydackiej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Przebieg studiów
Uczniowie dowiedzieli się, że podczas studiów, funkcjonariusz Służby Więziennej w służbie kandydackiej ma zapewnione wynagrodzenie, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie i umundurowanie. W czasie nauki studenci są skoszarowani w kampusie mundurowym uczelni w Kaliszu. Program nauczania przewiduje zajęcia praktyczne w uczelni i jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Studia stacjonarne I stopnia będą kończyły się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych a  absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej. Mają też zapewnione zatrudnienie w jednostkach penitencjarnych na terenie całej Polski. Rok akademicki 2020/2021 będzie drugim rocznikiem w historii uczelni, na który Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ogłasza nabór od 01 marca br.

Życie to sztuka wyborów
W drugiej części zostały przeprowadzone zajęcia dla skazanych pt. Życie to sztuka wyborów. W rolę prelegentów wcielili się sami uczniowie wraz z nauczycielem ZS w Tyczynie panią Małgorzatą Sochacką. 
Życie to sztuka wyborów, to powszechnie znana sentencja, która stała się punktem wyjścia do rozważań na temat indywidualnych wyborów postaci historycznych, których postępowanie mogło być drogowskazem, albo tematem do dyskusji o dobrych lub złych decyzjach i ich wpływie na losy jednostki i społeczeństwa.
Uczniowie zaprezentowali życiorysy ludzi, którzy przeminęli. Poprzez biografie, prezentacje multimedialne, twórczość literacką bądź montaż słowno-muzyczny nawiązujący do epoki, przedstawili wybory życiowe determinowane okolicznościami historycznymi: Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego (II Rzeczpospolita), Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (Powstanie Warszawskie), Jana Krawczyka (legionisty, żołnierza, policjanta, ofiarę zbrodni katyńskiej), Jana Ozimka (żołnierza, funkcjonariusza straży granicznej, policjanta, który wraz z 17-letnim synem byli ofiarami zbrodni katyńskiej), oraz Jana Babrala (policjanta, również ofiarą zbrodni katyńskiej).
Podsumowaniem drugiej części zajęć była dyskusja na temat dobrych i złych wyborów w życiu w perspektywie teraźniejszości i przyszłości każdego człowieka oraz jakie postacie historyczne mogą być wzorem postępowania i czego szukamy u autorytetów.

O projekcie „Klasa Penitencjarna”
Klasa Penitencjarna to projekt edukacyjny adresowany do młodzieży klas szkół średnich. W ramach projektu realizowane są zajęcia m.in. nt. systemu kar i środków karnych, zasad i dyrektyw wymiaru kary, celów kary, organizacji procesu wykonywania kary, przebiegu postępowania wykonawczego 
oraz zajęcia praktyczne np. z zakresu samoobrony czy podstaw musztry.

Tekst: mjr Maciej Słysz
Foto: Małgorzata Sochacka, Marzena Karaś, mjr Maciej Słysz
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej