Za murami rzeszowskiego więzienia odbyła się dziś bardzo interesująca lekcja edukacyjna skierowana do młodzieży Zespołu Szkół w Tyczynie, w której udział wzięli Inspektorzy Transportu Drogowego z Rzeszowa.

Głównym celem projektu ,,Szanuj zasady, chroń życie”, który funkcjonuje dzięki porozumieniu podpisanemu między Służbą Więzienną a Inspekcją Transportu Drogowego jest ograniczenie liczby wypadków z udziałem młodych kierowców, a także wskazanie młodym ludziom konsekwencji ich decyzji i wyborów, które mogą mieć bezpośredni wpływ na ich życie oraz życie innych ludzi, a także uświadomienie, że jedna nieprzemyślana decyzja może skończyć się izolacją penitencjarną.

Inspektorzy Transportu Drogowego zaczęli od zaznajomienia czym zajmują się podczas codziennych obowiązków służbowych, na czym polega ich praca. Wyjaśnili zasady dotyczące poruszania się pieszych po drogach, zasady korzystania z telefonów komórkowych podczas jazdy, przedstawili i wyjaśnili na podstawie przygotowanej prezentacji pojęcie „korytarza życia”. Następnie przeszli do omówienia skutków jazdy po spożyciu lub użyciu alkoholu oraz środków odurzających,  a także zaprezentowali filmy i zdjęcia obrazujące skutki takich zachowań. Na koniec swojej prezentacji oddali się do dyspozycji młodzieży i odpowiadali na liczne pytanie, które padały ze strony słuchaczy.
Kolejną częścią dzisiejszego spotkanie było wysłuchanie historii osoby odbywającej karę pozbawiania wolności w rzeszowskim więzieniu za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym będąc pod wpływem alkoholu. Osadzony opowiedział o skutkach wypadku jaki spowodował, o relacjach jakie utrzymuje z rodziną i „kolegami” podczas odbywania kary za popełnione przestępstwo.
Rozmowa ta miała na celu przestrzec młodych przed nieodpowiedzialnym zachowaniem, którego konsekwencje ponoszą ofiary zdarzeń drogowych i ich najbliżsi, a także sprawcy i ich rodziny.

Było to już ostatnie spotkanie z „Klasą penitencjarną” w tym roku szkolnym. Młodzieży życzymy przede wszystkim pomyślnie zakończonego roku szkolnego, bezpiecznych i udanych wakacji oraz tego aby pamiętali o rzeczach i wydarzeniach, które kadra rzeszowskiej jednostki penitencjarnej starała się przybliżyć podczas spotkań organizowanych na terenie zakładu karnego  jak również uczestnicząc w spotkaniach na terenie Zespołu Szkół w Tyczynie.

Opracował: mł. chor. Michał Basiak
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej