Rozpoczyna się nowy rok szkolny, wraz z którym w Zespole Szkół w Tyczynie będzie realizowany, skierowany dla uczniów nowy projekt, a mianowicie klasa penitencjarna. Partnerem szkoły w realizacji programu jest Zakład Karny w Rzeszowie.

Podkarpacka Służba Więzienna, jeszcze w maju br. podczas ostatniego dnia cyklu wydarzeń organizowanych z okazji obchodów 100-lecia Więziennictwa Polskiego, w obecności płk Marka Grabka – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie, prof. nadzw. dr hab. Czesława Kłaka, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektorów szkół średnich inaugurowała projekt „Klasa Penitencjarna”, który umożliwia szkołom realizowanie wiele dodatkowych zajęć z zakresu kryminologii i penitencjarystyki. TUTAJ na temat spotkania

29 sierpnia br. pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Rzeszowie płk Robertem Kogutem a Dyrektorem Zespołu Szkół w Tyczynie panią mgr Dorotą Tarańską-Klęsk zostało podpisane porozumienie w sprawie praktycznej realizacji programu. Uczniowie klasy penitencjarnej podczas zajęć będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, które będą mogły ułatwić podjęcie decyzji o kierunku dalszego kształcenia i wyborze zawodu.

Celem realizacji zajęć będzie podnoszenie świadomości prawnej oraz świadomości w zakresie bezpieczeństwa młodzieży, rozszerzanie wiedzy z edukacji prawnej oraz pogłębiania zainteresowań wśród młodzieży z zakresu kryminologii i penitencjarystyki, kształtowanie postaw sprzyjających bezpiecznym zachowaniom z życiu społecznym oraz budowanie zaufania i współpracy pomiędzy młodzieżą a organami państwa - formacjami i służbami zajmującymi się egzekwowaniem prawa i zapewnieniem bezpieczeństwa. Zajęcia zaplanowane są w roku szkolnym 2019/2020 i realizowane będą zarówno w formie wykładów jak również wizyt studyjnych w rzeszowskiej jednostce penitencjarnej.

Podczas inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół w Tyczynie udział wziął Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie, który przedstawił uczniom założenia programu.

Tekst i foto: kpt. Maciej Słysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej