W dniu dzisiejszym Zakład Karny w Rzeszowie  odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół w Tyczynie. Dzięki programowi „Klasa penitencjarna” młodzież będzie mogła poznać zasady funkcjonowania jednostek penitencjarnych w Polsce, a także pogłębić bliżej zagadnienia związane z formacją jaką jest Służba Więzienna.

Choć pierwsze spotkanie funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Rzeszowie z nową grupą młodzieży Zespołu Szkół w Tyczynie odbyło się tydzień temu na terenie szkoły to dopiero dziś większość z nich miała możliwość pierwszy raz zobaczyć od środka jak wygląda życie w więzieniu, jakie zasady obowiązują na terenie jednostki penitencjarnej, a także posłuchać zagadnień, które zostały przygotowane na dzisiejsze spotkanie.

Wszystko zaczęło się procedurą wejścia do obiektu. Uczniowie a także opiekunowie zostali poinformowani, o tym, że każda osoba która wchodzi na teren jednostki, zobowiązana jest do zdeponowania dokumentu tożsamości oraz przekazania do depozytu przedmiotów niedozwolonych a ich charakterystykę przedstawił funkcjonariusz pełniący służbę przy wejściu do jednostki. Następnie wspomniany funkcjonariusz dokonał kontroli osób i kontroli ich odzieży, zawartości bagaży oraz innych przedmiotów, które posiadali przy sobie przy użyciu urządzeń technicznych.
Następnie wszyscy udali się do pomieszczenia gdzie zostały przygotowane materiały wykorzystywane na co dzień przez funkcjonariuszy pełniących służbę w dziale dozoru elektronicznego. System Dozoru Elektronicznego (SDE) to rozwiązanie prawne pozwalające na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Kara w systemie dozoru elektronicznego może być wykonywana jedynie wówczas, gdy pozwalają na to warunki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi. W SDE karę mogą odbywać skazani na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy.  
Po wysłuchaniu zagadnień teoretycznych uczniowie wybrali się z przedstawicielami działu penitencjarnego do oddziałów mieszkalnych gdzie mogli zobaczyć warunki w jakich skazani odbywają karę pozbawienia wolności a także zobaczyć miejsce pełnienia służby funkcjonariuszy którzy na co dzień mają bezpośredni kontakt z osadzonymi.

Na podsumowanie dzisiejszego spotkania zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie kpt. Wojciech Łątka przeprowadził wykład na temat ogólnego funkcjonowania jednostki penitencjarnej oraz zachęcał do aktywnego udziału w cyklu spotkań, który został już zaplanowany. Odpowiadał na zadawane pytania , a na sam koniec zachęcał uczniów do aplikowania w przyszłości na stanowiska funkcjonariuszy w szeregach Służby Więziennej.

 

 

Opracował : mł. chor. Michał Basiak
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej