Realizacja zajęć edukacyjny w ramach projektu naukowo-dydaktycznego „Edukacja Historyczna w Służbie Resocjalizacji”.

W dniu 17.06.2019 r.  w związku z realizacją zadań określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Fundacją Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie odbyły się zajęcia kulturalno – oświatowe kształtujące postawy obywatelskie i patriotyczne u osób pozbawionych wolności poza terenem jednostki penitencjarnej.
W zajęciach uczestniczyła grupa trzynastu osadzonych kobiet odbywająca karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. Prowadzącymi zajęcia była Pani dr Joanna Potaczek Dyrektor Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami oraz kadra penitencjarna rzeszowskiej jednostki.
Osadzone zapaliły znicze w miejscu pamięci – obozie pracy przymusowej w Zasławiu – miejscu poświęconym ok. 10 000 osób pochodzenia głównie żydowskiego, zamordowanym w tym obozie. Kolejnym etapem zajęć było spotkanie z potomkami osób pamiętającymi obóz w Zasławiu: Panią Zofią Woźnia - Przewodniczącą Rady Osiedla Zasław - regionalistką. Osadzone miały również możliwość zwiedzenia Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Tekst: kpt. Maciej Słysz
Foto: kpt. Szymon Adamski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej