W dniu 3 czerwca 2019 r. w sali edukacyjnej Centrum-Kulturalno-Oświatowego Zakładu Karnego w Rzeszowie w ramach projektu naukowo-dydaktycznego „Edukacja historyczna w służbie resocjalizacji” odbyły się kolejne zajęcia edukacyjno-historyczne pn. „Dziewczyny Niezłomne”.

W trakcie spotkania przedstawiono filmy i prelekcje opracowane i przedstawione przez panią dr Joannę Potaczek – dyrektor Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami z Przemyśla oraz referaty pt. „Dziewczyny z Auschwitz”,  „Dziewczyny z Wołynia”, „Dziewczyny z Syberii”, „ Dziewczyny Wyklęte” przygotowane przez skazane kobiety odbywające karę pozbawienia wolności w rzeszowskiej jednostce penitencjarnej.
Ponadto w spotkaniu udział wzięli świadkowie historii: pani Stefania Pantoła z Jarosławia oraz pan Eugeniusz Kinasz – Sybirak – wywiezieni w głąb ZSRR w drugiej deportacji 10 lutego 1940 r. Zaproszeni goście obecni na spotkaniu podzielili się własnymi, wstrząsającymi wspomnieniami z okresu ich pobytu na „nieludzkiej ziemi”.
Podsumowaniem spotkania była dyskusja uczestników zajęć, w  wyniku której sprecyzowano myśl o konieczności wyciągania wniosków z tragedii zaistniałej podczas II wojny światowej i niezbędności działań  na rzecz unikania konfliktów międzynarodowych.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa pamiątek związanych z deportacjami w głąb ZSRR ze zbiorów Sybiraka – pana Eugeniusza Kinasza, oraz prezentacja literatury przedmiotu ze zbiorów pani dr Joanny Potaczek.

Tekst: kpt. Maciej Słysz
Foto: kpt. Szymon Adamski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej