Skazane kobiety z Zakładu Karnego w Rzeszowie promują proekologiczne postawy z okazji Święta Ziemi.

W dniu 22 kwietnia, obchodzonym jako Światowy Dzień Ziemi, osadzone z Zakładu Karnego w Rzeszowie włączyły się w globalną akcję troski o naszą planetę. Jedną z głównych aktywności, która wpisuj się we współpracę ze środowiskiem lokalnym było przeprowadzenie akcji sprzątania wokół zakładu karnego oraz jego najbliższej okolicy. Skazane kobiety, uzbrojone w worki na śmieci i rękawice ochronne, podjęły się zadania oczyszczenia terenów publicznych z niepotrzebnych odpadków. Zaangażowanie skazanych przyczyniło się do poprawy stanu otoczenia dowodząc także, że każdy, bez względu na sytuację życiową może mieć wpływ na otaczający świat.

W naszej jednostce osadzeni również na co dzień uczestniczą w praktycznym działaniu na rzecz ochrony środowiska m.in. poprzez segregację odpadków, czy sadzenie roślin na terenie zakładu. Proces resocjalizacji obejmujący edukację ekologiczną  ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej osadzonych oraz zachęcić ich do podejmowania proekologicznych działań także po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Tekst: por. Agnieszka Filip-Napieralska
Foto: mł. chor. Karolina Sikora

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej