W dniu 11.02.2021 r. w Zakładzie Karnym w Rzeszowie odbyła się uroczysta odprawa, podczas której funkcjonariusze naszej jednostki awansowali na wyższe stopnie służbowe oraz otrzymali odznaczenia resortowe.

Podczas uroczystości Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek wraz z Dyrektorem Zakładu Karnego w Rzeszowie ppłk. Krzysztofem Kulczyckim wręczył odznaczenia resortowe oraz akty nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 36 funkcjonariuszy. Minister Sprawiedliwości przyznał również funkcjonariuszom 6 brązowych odznak „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.
Wszystkim odznaczonym i awansowanym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w Służbie.

Lutowe święto Służby
W dniu 8 lutego 1919 r. marszałek Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa - w dekrecie "w sprawie tymczasowych przepisów więziennych" - ustalił zasady i organizację polskich więzień. Mimo, że dekret ten miał charakter tymczasowy i funkcjonował tylko przez 10 lat, stworzył zręby polskiego systemu penitencjarnego na odrodzonych ziemiach polskich. Ów dokument kładł podwaliny pod nowoczesne więziennictwo stając się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego. Dlatego data jego wydania jest traktowana jako początek polskiego więziennictwa i Święto Służby Więziennej. Zostało to zapisane w art. 15 Ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 r.

Tekst i foto: mjr Maciej Słysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej