W świetlicy Zakładu Karnego w Rzeszowie, w dniu 11.02.2020 r. odbyła się uroczysta odprawa, podczas której funkcjonariusze naszej jednostki awansowali na wyższe stopnie służbowe oraz otrzymali odznaczenia resortowe.

Podczas uroczystości Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek wręczył odznaczenia resortowe oraz akty nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 22 funkcjonariuszy. Minister Sprawiedliwości przyznał również funkcjonariuszom 8 odznak „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.
Ponadto podczas odprawy, m. in. za zaangażowanie w kształtowanie postaw patriotycznych, a także promocję Służby Więziennej w społeczeństwie i utrwalanie pozytywnego wizerunku Służby Więziennej, dyrektor okręgowy wręczył pani dr Annie Stróż-Pawłowskiej – Dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej  „Odznakę 100-lecia polskiego więziennictwa”, którą nadał Dyrektor Generalny Służby Więziennej.
Święto Służby w lutym
W dniu 8 lutego 1919 r. marszałek Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa - w dekrecie "w sprawie tymczasowych przepisów więziennych" - ustalił zasady i organizację polskich więzień. Mimo, że dekret ten miał charakter tymczasowy i funkcjonował tylko przez 10 lat, stworzył zręby polskiego systemu penitencjarnego na odrodzonych ziemiach polskich. Ów dokument kładł podwaliny pod nowoczesne więziennictwo stając się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego. Dlatego data jego wydania jest traktowana jako początek polskiego więziennictwa i Święto Służby Więziennej. Zostało to zapisane w art. 15 Ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 r.
Tekst: mjr Maciej Słysz
Foto: kpt. Szymon Adamski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej