Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu, obok funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rawiczu, przeprowadzili zajęcia podczas zgrupowania dla uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce.

Zgrupowanie dla młodzieży mundurowej – nowa inicjatywa

Młodzież klas mundurowych Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce, po raz pierwszy wzięła udział w dwudniowym zgrupowaniu, podczas którego zajęcia prowadzili funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji i Straży Pożarnej. Rawiccy więziennicy szkolili młodzież między innymi z samoobrony, technik interwencyjnych i medycyny pola walki.

Dla młodych adeptów były to dwa dni pełne wyzwań, nowych doświadczeń i niecodziennych emocji. Uczniowie mogli poznać wybrane aspekty działania poszczególnych służb i bliżej zaznajomić się ze specyfiką ich działania.

Wydarzenie było cennym doświadczeniem przede wszystkim w kontekście zawodoznawstwa, ale stało się także dla młodzieży okazją do sprawdzenia samego siebie, poznania swoich mocnych i słabych stron, kształcenia umiejętności działania w grupie i integracji.

Świadomość drogi zawodowej

Ogromne zaangażowanie młodzieży i zainteresowanie realizowanym programem dowodzą, że inicjatywa była cenna i potrzebna.

Mamy nadzieję, że doświadczenia wyniesione ze zgrupowania pozwolą młodym na świadomy wybór dalszej drogi zawodowej.

 

mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej