Zakład Karny w Rawiczu wziął udział w III Wielkim Pikniku Służb pod nazwą Wielka Akademia Ratownicza, połączonym z ćwiczeniami taktyczno – specjalnymi RENEGADE/SAREX-23. Wydarzenie odbyło się w Kobylej Górze, na terenach przyległych do zalewu Blewązka.

Wielka Akademia Ratownicza i ćwiczenia taktyczno – specjalne RENEGADE/SAREX-23

Wielki Piknik Służb to największe tego typu wydarzenie w kraju, gromadzące wszystkie służby odpowiadające za bezpieczeństwo oraz ratownictwo w ramach struktur cywilnych, mundurowych i wojskowych. Głównym celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie sił zbrojnych RP i poszczególnych służb jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa.

Tematem tegorocznych manewrów RENEGADE/SAREX-23 była zdolność systemu bezpieczeństwa narodowego do zapewnienia realizacji zadań w obszarze wybranych funkcji zwierzchnictwa kontroli w przestrzeni powietrznej. Natomiast jako cel określono ćwiczenia sprawdzające zdolność Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa narodowego państwa do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Wicepremier, Minister Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusz Kamiński, Minister Infrastruktury - Andrzej Adamczyk, Minister Rodziny i Polityki Społecznej - Marlena Meląg, Minister dr Jan Mosiński Sekretarz Stanu, Wojewoda Wielkopolski - Michał Zieliński, Rzecznik Praw Dziecka – Mikołaj Pawlak.

Służba Więzienna – ogniwo w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Służba Więzienna stanowi bardzo ważny element w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Charakter, zakres i sposób realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na terenie jednostek penitencjarnych oraz współdziałanie z innymi służbami w realizacji ich zadań sprawia, że więziennictwo należy do grup dyspozycyjnych. Właściwe wykonywanie powierzonych zadań wymaga w szczególności szkoleń i ćwiczeń, w tym przy współudziale innych służb.

Podczas wydarzenia Służbę Więzienną reprezentowali funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu oraz Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej podległej Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu – funkcjonującej przy Zakładzie Karnym w Rawiczu.

mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej