Dyrektor Zakładu Karnego w Rawiczu wręczył listy gratulacyjne.

Zwarci i gotowi pomimo pandemii

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik złożył funkcjonariuszom i pracownikom Rawickiego Zespołu Terenowego SDE ZK Rawicz wyrazy podziękowania za niezawodną i profesjonalną służbę oraz pracę w niezwykle trudnym okresie pandemii.

Pomimo tak poważnych zagrożeń epidemicznych po niezwłocznym wdrożeniu norm sanitarnych ZT SDE realizował zadania w sposób niezakłócony i nieprzerwany, przy jednoczesnym zachowaniu adekwatnych zabezpieczeń.

SDE nowoczesną alternatywą sprzyjającą readaptacji społecznej

Przekazano szczególne wyrazy uznania za zaangażowanie, sumienność oraz oddanie, z jakim wykonywane były obowiązki służbowe w sytuacji kryzysowego zagrożenia. Swoją postawą, jak wyraził Sekretarz Stanu, zespół dał świadectwo najwyższych standardów polskiego więziennictwa, służby i pracy na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz coraz większego znaczenia dozoru elektronicznego jako najnowocześniejszego systemu wykonywania kary pozbawienia wolności oraz środków karnych i zabezpieczających. System dozoru elektronicznego, który poprzez odbywanie kary poza zakładem karnym, pozwala na wywiązywanie się z obowiązków rodzinnych i zawodowych oraz na readaptację i reintegrację społeczną w sposób znaczący obniżając społeczne i finansowe koszty utrzymania skazanych w warunkach przymusowej izolacji.

DDE nie próżnuje

Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego gen. Paweł Nasiłowski przekazał podczas odprawy kierownictwa DDE, iż w okresie pandemii zespoły terenowe zrealizowały 19800 wizyt podczas realizacji czynności materialno - technicznych w terenie.

Gratulujemy

Wyróżnionym serdecznie GRATULUJEMY i życzymy dalszej wytrwałości w dotychczasowej służbie i pracy, aby cytując: „codzienny wysiłek i zaangażowanie zawodowe dawały poczucie satysfakcji z pełnienia nowatorskiej, trudnej i niezwykle ważnej dla Ojczyzny misji”.

ppor. Adrian Skrzypek / kpt. Alicja Kapała


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej