5 lipca 2023 r. odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji święta Służby Więziennej. Święto Służby Więziennej obchodzone jest 29 czerwca, w dniu patrona Służby Więziennej, św. Pawła Apostoła, który został ustanowiony duchowym opiekunem tej formacji na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej w 2018 r.

W dniu wczorajszym w Gnieźnie odbyły się uroczystości na poziomie wojewódzkim, w których udział wzięli m. in.: wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Dolata, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Suwerennej Polski Okręg nr 37 Robert Popkowski, zastępca Dyrektora Generalnego płk Piotr Sękowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Cezary Kosacz, jak również Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Wicewojewoda Zielonogórska Olimpia Tomczyk-Iwko, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW, przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Łodzi, członek Prezydium Zarządu Głównego Jarosław Ćmiel oraz Okręgowego Zarządu NSZZFiPW mjr Michał Dworacki.

Gościli tam również funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu, w tym Dyrektor Zakładu Karnego płk Jarosław Dworecki, wraz z kapelanem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu i Zakładu Karnego w Rawiczu ks. Wojciechem Prostakiem. Towarzyszyli im zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu – bryg. Krzysztof Skrzypczak oraz Komendant Powiatowy Policji w Rawiczu – podinsp. Roman Bruss.

Wśród gości, prócz przedstawicieli służb mundurowych, znaleźli się również Starosta Rawicki Adam Sperzyński oraz Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik.

Obchody święta Służby Więziennej były okazją do uroczystego awansowania na stopniu oraz wręczenia odznak i orderów związanych z tradycją Służby Więziennej, które otrzymali:

- ks. Wojciech  Prostak - „Order Świętego Pawła Apostoła – Patrona Służby Więziennej”

- bryg. Krzysztof Skrzypczak – złota odznaka „Za zasługi dla więziennictwa”

- st. sierż. sztab. Jan Tarczyło – srebrna odznaka „Za zasługi dla więziennictwa”

- chor. sztab. Damian Niwczyk – odznaka „Semper Paratus”

- st. sierż. sztab. Marek Jagła – odznaka „Semper Paratus”.

Na wyższy stopień podczas uroczystości awansowani zostali mjr Maciej Dzikowski oraz por. Rafał Waściński.

 

Wszystkim odznaczonym oraz awansowanym serdecznie gratulujemy!

 

mjr Alicja Kapała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej