W Zakładzie Karnym w Rawiczu odbyła się uroczysta odprawa z okazji wręczenia odznak „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

W Zakładzie Karnym w Rawiczu odbyła się uroczysta odprawa z okazji wręczenia odznak „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Aktu wręczenia dokonał Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu płk Robert Jóźwiak w asyście Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu płk. Jarosława Dworeckiego, przy współudziale kierownictwa jednostki i zaproszonych gości.

Minister Sprawiedliwości brązową odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” odznaczył osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się do działań na rzecz naszej jednostki, jej prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia właściwej realizacji przypisanych zadań. Doceniając ogromny wkład, zaangażowanie i wzorową postawę we współpracy z Zakładem Karnym w Rawiczu wyróżniono:

- Panią Grażynę Marczyńską – Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rawiczu,

- Panią Beatę Aszkiełowicz – Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,

- Panią Monikę Gellert – Specjalistę Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Za szczególne osiągnięcia w służbie, brązową odznakę nadano funkcjonariuszowi Zakładu Karnego w Rawiczu:

- st. sierż. sztab. Leszkowi Walkowiakowi – starszemu oddziałowemu działu ochrony Zakładu Karnego w Rawiczu.

Nadanie odznak nastąpiło z okazji Święta Służby Więziennej obchodzonego 8 lutego. Z uwagi na ograniczenia związane ze stanem epidemiologicznym uroczystość nie mogła się odbyć w przepisanym terminie.

Odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

tekst: mjr Ewa Szulc

zdjęcia: mjr Anna Szmidel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej