Dziesięć lat temu odszedł od nas nasz kolega ś. p. Tomasz Mielko, operator Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej funkcjonującej w Zakładzie Karnym w Rawiczu, podległej Dyrektorowi Okręgowemu SW w Poznaniu, który zginął śmiercią tragiczną w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Jak co roku uczciliśmy jego pamięć zapalając symboliczne znicze i biorąc udział w memoriale.

Ś.p. Tomasz Mielko zginął tragicznie dziesięć lat temu, podczas wykonywania obowiązków służbowych. Pamiętając o tych wydarzeniach uczciliśmy pamięć naszego kolegi rozpalając symboliczne znicze na rawickiej strzelnicy i w miejscu wiecznego spoczynku.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu wzięli również udział w X edycji Biegu – Memoriale Tomasza Mielko. Corocznie organizowane wydarzenie jest wyrazem szacunku i pamięci o zmarłym. Przy okazji ma na celu promowanie biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej, sprzyjającej zdrowemu stylowi życia i pożytecznemu spędzaniu wolnego czasu.

Tą edycją wróciliśmy do normalności – po dwóch latach przerwy mogliśmy wspólnie spotkać się w pięknych okolicznościach przyrody i duchu zdrowej rywalizacji Fair Play. Biegano na trasach o długości 5 i 10 kilometrów, w dwóch kategoriach startowych: „Open” i „Służby Mundurowe”. Odbył się również bieg dla dzieci.

Organizatorem zawodów był Zarząd Okręgowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu przy współudziale Zarządu Głównego NSZZFiPW w Warszawie. Patronat honorowy nad biegiem objął Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

mjr Alicja Kapała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej