Dziś przypada 77. rocznica wyzwolenia Auschwitz - niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła dzień 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

W Auschwitz byli więzieni i mordowani obywatele niemal wszystkich krajów Europy okupowanych przez Niemców, w zdecydowanej większości Żydzi. Ponad 1,1 mln osób nie doczekało wolności. Zginęli w największej z hitlerowskich fabryk śmierci.

Niestety z tym niechlubnym okresem historii powiązane są także dzieje Zakładu Karnego w Rawiczu, który po wkroczeniu w 1939 roku hitlerowskich oddziałów został przemianowany na Obóz Karny w Rawiczu (był jednym z najsurowszych Obozów Karnych w III Rzeszy). W okresie okupacji przewinęło się przezeń około 16 tys. osób. Najwyższą liczbę dzienną odnotowano 22 sierpnia 1942 roku – 2.470 więźniów. Większość stanowili Polacy i Żydzi, choć odnotowano przypadki pobytu Niemców, Holendrów, Anglików, Rosjan. Średni stan zaludnienia więźniów to 1.900 osób. Stąd co trzecią osobę wywożono do obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu, Gross-Rosen, Mauthausen, Ravensbrück.

Mimo że wiele ofiar Zagłady nie ma nawet własnych grobów, pamięć o nich trwa przekazywana przez ludzi, miejsca upamiętnienia i instytucje. Pamiętamy również my – funkcjonariusze Służby Więziennej, oddając cześć ich pamięci!

por. Marek Pięta / mjr Alicja Kapała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej