Zakład Karny w Rawiczu zakończył prace budowlane, związane z termomodernizcją, w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego w Rawiczu w formule zaprojektuj i wybuduj” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

logo.png

 

 

Zakres prac

W Zakładzie Karnym w Rawiczu zakończono prace budowlane związane z termomodernizacją budynków. Roboty były prowadzone w dwóch obiektach administracyjnych i dwóch pawilonach mieszkalnych. Inwestycja objęła w szczególności: ocieplenie - ścian zewnętrznych, stropodachów, dachów, stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, zamontowanie instalacji paneli fotowoltaicznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę oświetlenia wewnętrznego, montaż wentylacji mechanicznej i higrosterowanej.

Wielorakie korzyści

To kolejne działania podjęte przez Zakład Karny w Rawiczu mające na celu ulepszenie i unowocześnienie użytkowanej infrastruktury. Wzmacnianie bezpieczeństwa społeczeństwa i jednostki, poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, ochrona środowiska naturalnego to zadania priorytetowe podejmowanych inicjatyw. Zrealizowane prace z całą pewnością przyniosą wymierne korzyści zarówno w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa, jak i w sferze ekologii. Pozwolą również na obniżenie kosztów funkcjonowania jednostki.

Wartość wykonanych prac wynosi 11.101.380,00 zł brutto. Przedsięwzięcie współfinansowane było ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa zmniejszenie emisyjności gospodarki na podstawie umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego w Rawiczu”. Roboty budowlane wykonała miejscowa firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego – RAWBUD RAWICZ sp. z o.o. z Masłowa koło Rawicza.

 

ppor. Przemysław Rado / mjr Ewa Szulc

zdjęcia: ppor. Przemysław Rado

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej