W Zakładzie Karnym w Rawiczu odbyło się szkolenie z udziałem kuratorów z obszaru działania Sądu Okręgowego w Poznaniu.

W Zakładzie Karnym w Rawiczu, z inicjatywy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Gostyniu, odbyło się szkolenie z udziałem kuratorów z obszaru działania Sądu Okręgowego w Poznaniu. Podczas spotkania, uczestnicy mieli możliwość poznania naszej jednostki z uwzględnieniem historycznych podziemi, przyjrzenia się pracy kadry penitencjarnej, realizowanym oddziaływaniom i stosowanym środkom. Szkolenie było świetną okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń wynikających z realizacji przez obie służby czynności postępowania wykonawczego. Konfrontacja praktyków i spojrzenie na sprawy z różnych perspektyw, stanowi bezcenną lekcję zawodową i z pewnością przełoży się na wykonywanie przez obie strony zadań służbowych.

 

mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej