Służba Więzienna, jako formacja umundurowana i uzbrojona, wśród wielu swoich zadań, odpowiada między innymi za ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz zapewnienie w jednostkach organizacyjnych porządku i bezpieczeństwa. Ich skuteczna realizacja wymaga między innymi odpowiedniego poziomu wyszkolenia strzeleckiego. Aktualnie kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Rawiczu doskonali swoje umiejętności w tym zakresie.

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją, chroniącą obywateli przed najgroźniejszymi przestępcami. Właściwy poziom wyszkolenia strzeleckiego jest niezbędny dla właściwego, zgodnego z prawem i odpowiedzialnego wykonywania obowiązków służbowych.Dlatego też nieustannie podnosimy swoje umiejętności w tym zakresie.

Aktualnie trwające szkolenie objęło zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Zadanie szkolenia teoretycznego to przypomnienie budowy i zasad działania jednostek broni będących na wyposażeniu jednostki, procedur postępowania w razie użycia, wykorzystania, utracenia, zniszczenia lub odnalezienia uzbrojenia, a także podstawowe zasady bezpieczeństwa w służbie oraz na strzelnicy. Natomiast celem szkolenia praktycznego jest przygotowanie funkcjonariuszy do pełnienia obowiązków służbowych wymagających występowania z bronią, stosowania wybranych środków przymusu bezpośredniego, utrzymanie i podnoszenie umiejętności strzeleckich poprzez zgrywanie przyrządów celowniczych, przyjmowanie postaw strzeleckich, celowanie i dobór punktu celowania, usuwanie zacięć.

Umiejętności strzeleckie podnosimy za pomocą strzelań z pistoletów (9 mm pistolet P99 Walther), pistoletów maszynowych (9 mm pistolet maszynowy wz. 06), karabinków (5,56 mm karabinek Beretta wz. ARX 160) oraz strzelb (strzelba powtarzalna kal. 12 Mossberg model 50577).

Wyniki odczytywane zarówno z tarcz strzeleckich TS-9 jak i tzw. popperów dają wyraźny sygnał o skutecznej realizacji szkolenia strzeleckiego i podniesieniu kompetencji wśród jego uczestników.

Systematyczne utrwalanie umiejętności strzeleckich oraz zasad bezpiecznego posługiwania się bronią, są niezbędnym warunkiem profesjonalnego pełnienia służby przez każdego więziennika.

 

 

ppor. Marcin Hanslik / mjr Ewa Szulc

zdjęcia: ppor. Marcin Hanslik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej