W dniu 8 lutego obchodzimy Święto Służby Więziennej. Z tej okazji nominowano i odznaczono funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Rawiczu.

8 lutego – Święto Służby Więziennej

W dniu 8 lutego obchodzimy Święto Służby Więziennej. Dzień ten nawiązuje do ogłoszenia dekretów, podpisanych w dniu 7 lutego 1919 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”, które dały początek więziennictwu w odrodzonej Polsce.

Nominacje i odznaczenia

Służba funkcjonariuszy Służby Więziennej jest wyjątkowa. Z jednej strony wymaga hartu ducha, siły i wytrwałości, jako cech niezbędnych przy realizacji misji jaką jest ochrona społeczeństwa i dbanie o bezpieczeństwo państwa, z drugiej natomiast, wrażliwości społecznej i empatii przy prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych.

Zwyczajowo, w dniu obchodów Święta Służby Więziennej wręczane są nominacje na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia resortowe.

W Zakładzie Karnym w Rawiczu w korpusie oficerów dwóm, w korpusie chorążych trzem, a w korpusie podoficerów osiemnastu funkcjonariuszom nadano wyższe stopnie służbowe. St. chor. Tomasz Mikołajek – za szczególne osiągnięcia w służbie - został odznaczony srebrną odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Mjr Sławomir Sędłak, mjr Bogdan Nowacki i st. sierż. sztab. Paweł Pawlak zostali odznaczeni brązowymi odznakami.

  

mjr Zbigniew Zieliński / kpt. Ewa Szulc

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej