Studenci III roku Penitencjarystyki Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w ramach zajęć praktycznych gościli w Zakładzie Karym w Rawiczu, by poznać specyfikę terapeutycznego systemu odbywania kary pozbawienia wolności.

Dlaczego warto studiować w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości?

SWWS jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii.

Penitencjarystyka w SWWS

Celem utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej na kierunku Penitencjarystyka w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej. Oferta edukacyjna skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanym z profilaktyką społeczną oraz wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej.

Teoria w praktyce

Wizyta studentów w Zakładzie Karnym w Rawiczu miała na celu przybliżenie zastosowania wiedzy, którą nabywają, w codziennej praktyce penitencjarnej. Tematem wiodącym spotkania był system terapeutyczny odbywania kary pozbawienia wolności, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań wobec skazanych za przestępstwo określone w art. 197 – 203 kodeksu karnego, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, które przybliżyła Kierownik Działu Terapeutycznego.

Oddział terapeutyczny jako miejsce pełnienia służby

Spotkanie z przyszłym pokoleniem funkcjonariuszy było również okazją do refleksji na temat możliwych działów, w których przyjdzie im pełnić służbę oraz podzielenia się doświadczeniami z wieloletniej służby w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi. Studenci byli aktywnie zainteresowani specyfiką pracy w oddziale terapeutycznym w każdym pionie służby.

Życzymy powodzenia i sukcesów na drodze zawodowej!

mjr Alicja Kapała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej