Studenci Instytutu Pedagogicznego Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu oraz uczniowie klas licealnych – mundurowych z Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce - uczestniczyli w zajęciach na terenie rawickiej jednostki penitencjarnej.

Poznaj SW

Wizyta studentów i uczniów była okazją do zapoznania gości ze strukturą Służby Więziennej, zadaniami i celami realizowanymi przez formację, a także specyfiką i miejscem Zakładu Karnego w Rawiczu na penitencjarnej mapie Polski. Młodzieży zaprezentowano zasady naboru do służby, ścieżkę kariery oraz możliwości rozwoju. Przedstawiono działalność Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej okręgu poznańskiego funkcjonującej przy Zakładzie Karnym w Rawiczu – wyposażenie funkcjonariuszy, sprzęt specjalny konwojowy i sprzęt do działań interwencyjnych. Zorganizowano pokaz psa specjalnego i pojazdu konwojowego.

Służba w SW – dlaczego nie?

Zaproszeni studenci i uczniowie - z uwagi na profil kształcenia – swą przyszłość zawodową w dużej mierze wiążą ze służbami mundurowymi. Podczas ostatnich - intensywnych wizyt - mieli możliwość przekonania się, że praca w Służbie Więziennej wymaga hartu ducha i siły charakteru, pozwala jednak na rozwój i samorealizację. SW to mądry wybór – ciekawa i stabilna forma drogi zawodowej.

mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej